Cách tạo một cái bảng (table) từ ngôn ngữ lập trình HTML

Các thẻ được sử dụng trong việc tạo bảngku thien phuoc
– Thông thường, để tạo được một cái bảng thì chúng ta cần phải sử dụng bốn loại thẻ:

<table>
<tr>
<th>
<td>

– Trong đó:

Thẻ <table> dùng để xác định một cái bảng.
Thẻ <tr> dùng để xác định một hàng bên trong bảng.
Thẻ <th> dùng để xác định một ô (tiêu đề) bên trong hàng.
Thẻ <td> dùng để xác định một ô (bình thường) bên trong hàng.

Ví dụ: Chúng ta thử code một đoạn sau:

 

b

Kết quả

Họ tên Ngày sinh Giới tính
Nguyễn Văn Phước 05/05/1984 Nam
Con Bà Thiên 01/01/1950 Nữ
làm nghề ” Cài Win dạo”
error: Lập Trình Website chưa cho phép bạn thao tác !!
Scroll to Top