đăng ký tên miền

[section bg=”3341″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.39)”]

[row style=”large” col_style=”dashed”]

[col span__sm=”12″]

LƯU Ý KHI MUA TÊN MIỀN CHO WEBSITE
Mua tên miền là việc cần thực hiện trước khi thiết kế hoàn thiện website và đưa vào sử dụng. Việc mua tên miền (Domain) để đạt hiệu quả cao, đạt kết quả mong muốn cần lưu ý những điều dưới đây:

[/col]

[/row]
[row style=”small” col_style=”dashed”]

[col span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgba(0, 114, 71, 0.773)” bg_radius=”33″ color=”light”]

[title style=”center” text=”ĐIỀN VÀO FORM ĐỂ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN CỦA CHÚNG TÔI” color=”rgb(253, 222, 14)”]

  ............................................................................................... ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .......................................................................................................

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section bg=”2254″ bg_size=”original” padding=”0px” visibility=”hide-for-medium”]

  [row col_style=”dashed”]

  [col span__sm=”12″ align=”center”]

  [row_inner style=”large” col_style=”dashed”]

  [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  Trước khi quyết định mua, bạn nên tìm hiểu và nắm rõ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cả và giá trị của tên miền. Từ những thông tin này, việc mua tên miền được thực hiện một cách chủ động và hiệu quả cao nhất, bảo vệ cho quá trình ứng dụng tên miền trong lập trình web, đưa trang web vào sử dụng.
  Hãy lưu tâm đến việc hợp tác và làm việc với các miền được ICANN công nhận.
  Cần đảm bảo việc kiểm soát tốt mọi khía cạnh của tên miền khi nó hoạt động. Trên thực tế, nhiều công ty không cho phép người dùng sửa đổi trực tiếp và cần phải nhập thông qua hệ thống. Do đó, cần phải có sự chắc chắn mới giúp bạn được tránh những rắc rối không đáng có.

  [/col_inner]
  [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  Hãy cẩn thận kiểm tra và cân đối trong trường hợp có các khoản phí liên quan đến vấn đề phát hành, chuyển tiền miền.
  Tìm hiểu và đưa tới thỏa thuận về tài khoản Email Domain Free đi kèm với những lưu ý thực hiện đầy đủ.
  Cần chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng máy chủ SMTP của họ cho mọi email và gửi đi một cách thuận lợi.
  Bạn cần đảm bảo rằng bạn đã nắm quyền kiểm soát tên miền của mình. Như vậy, có thể bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bạn.
  Tìm và chọn nhà đăng ký tên miền uy tín trên thị trường hiện nay.

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section padding=”0px” visibility=”hide-for-medium”]

  [row style=”small” col_style=”dashed”]

  [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”right”]

  [button text=”đăng ký tên miền” color=”alert” style=”outline” radius=”10″]

  [/col]
  [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

  [button text=”đăng ký hosting” color=”alert” style=”outline” radius=”10″]

  [/col]

  [/row]

  [/section]

  error: Lập Trình Website chưa cho phép bạn thao tác !!
  Scroll to Top