Hướng dẫn cách chèn hình ảnh vào trang web

1) Cách chèn hình ảnh vào trang web
– Để chèn một tấm hình vào bên trong trang web thì chúng ta thêm thẻ <img> nằm ở ngay vị trí mà mình muốn hình ảnh được hiển thị, cú pháp như sau:

<img src=”đường dẫn đến tập tin hình ảnh”>
– Lưu ý: Đường dẫn đến tập tin hình ảnh có thể được xác định dựa theo đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn tuyệt đối

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Xem ví dụ</title>
<meta charset=”utf-8″>
</head>
<body>
<h2>- Bên dưới là một tấm hình:</h2>
<img src=”https://laptrinh.net.vn/wp-content/uploads/2023/11/banner-2.png”>
</body>
</html


banner 2

 

error: Lập Trình Website chưa cho phép bạn thao tác !!
Scroll to Top